สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวกิจกรรม

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียดข่าว
17 มี.ค. 66 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางสุปราณี นฤนาทนโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
16 มี.ค. 66 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมมารีอา โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
27 ก.พ. 66 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ทำพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และมอบนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต (MOE TRUST & Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
14 ก.พ. 66 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการประชุม “สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หารือข้อราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ รายละเอียดข่าว
16 ม.ค. 66 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” (Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality) เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
23 ธ.ค. 65 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 5 จำนวน 337 ราย โดยมี นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม Korat Hall 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
25 ส.ค. 65 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 4 จำนวน 458 ราย โดยมี นางญาณี อาจหาญ รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ อาคารโดมภายในบริเวณสํานักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
15 มิ.ย. 65 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ในการจัดกิจกรรม มหกรรมการออกกำลังกาย โคราชเมืองกีฬา ประจำปี 2565 “Exercise Expo 2022 Korat Sports City” ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตามนโยบายขับเคลื่อนโคราชเมืองกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารโดมจัดกิจกรรม กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน รายละเอียดข่าว
12 พ.ค. 65 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 จำนวน 458 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม Korat Hall 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน รายละเอียดข่าว
10 พ.ค. 65 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษา กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งร่วมกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) จังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในภาพรวม รายละเอียดข่าว
09 พ.ค. 65 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) จังหวัดนครราชสีมา และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการพัฒนาทุกระดับ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
20 เม.ย. 65 วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) จำนวน 23 ราย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
10 เม.ย. 65 วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร โครงการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดนครราชสีมา” ประจำปีการศึกษา 2564 รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ และโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถดำเนินงานตาม 7 มาตรการ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รายละเอียดข่าว
05 เม.ย. 65 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดนครราชสีมา โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดข่าว
05 เม.ย. 65 วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 จำนวน 548 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
04 มี.ค. 65 วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติรางวัลของคุรุสภา และรางวัลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รางวัลคุรุสดุดี 23 รางวัล รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 1 รางวัล และรางวัลคนดีศรีย่าโม 74 รางวัล ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
26 พ.ย. 64 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 จำนวน 459 เล่ม โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
22 พ.ย. 64 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมสานสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
18 พ.ย. 64 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด รายละเอียดข่าว
04 พ.ย. 64 นพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบ “รางวัลครูขวัญศิษย์” จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีครูผู้ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จำนวน 6 ราย รายละเอียดข่าว
19 ต.ค. 64 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2564 เพื่อรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
02 เม.ย. 64 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC) จังหวัดนครราชสีมา ปี 2564 ณ ห้องประชุม Korat Hall 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
16 มี.ค. 64 วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกอาชีวศึกษา เปิดบ้านกุสุมภ์เทคโนโลยี (Kusoom Technology Open House)” และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะด้านวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
03 มี.ค. 64 วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 รายละเอียดข่าว
13 ม.ค. 64 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จำนวน 99 ราย ณ อาคารโดม สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน รายละเอียดข่าว
15 ธ.ค. 63 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้และการเขียนแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการศึกษาระดับพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม รายละเอียดข่าว
12 ธ.ค. 63 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าสอบ 68 คน จากผู้มีสิทธิสอบ 70 คน ซึ่งการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกขั้นตอน รายละเอียดข่าว
01 ธ.ค. 63 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 34 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
17 พ.ย. 63 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา และวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ รายละเอียดข่าว
09 พ.ย. 63 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 146 ราย (สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 97 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 49 ราย) โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี รายละเอียดข่าว
02 ต.ค. 63 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (จำนวนสถานศึกษา 118 แห่ง จำนวน 354 คน) และเกียรติบัตรต้นแบบโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562 (จำนวน 50 คน) โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี รายละเอียดข่าว
01 ต.ค. 63 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 88 ราย ณ อาคารโดม สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
05 ส.ค. 63 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 77 ราย ณ ศูนย์ประชุมโคราช ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
24 ก.ค. 63 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 248 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ศูนย์ประชุมโคราช ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
13 ก.ค. 63 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีตำแหน่งว่าง 270 อัตรา ใน 25 สาขาวิชาเอก มีผู้เข้าสอบ 1,379 คน จากผู้มีสิทธิสอบ 1,445 คน รายละเอียดข่าว
30 มิ.ย. 63 วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบ 10 จำนวน 97 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
01 มิ.ย. 63 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบ 9 จำนวน 317 ราย ณ อาคารโดม 111 ปี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกขั้นตอน รายละเอียดข่าว
11 มี.ค. 63 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และผ่านการพัฒนาฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 14 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี รายละเอียดข่าว
10 มี.ค. 63 วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานจังหวัดนครราชสีมา โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุม รายละเอียดข่าว
25 ก.พ. 63 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในกำกับ ครั้งที่ 1/2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป รายละเอียดข่าว
20 ม.ค. 63 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 5 จำนวน 75 ราย ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
10 ม.ค. 63 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมติดตาม นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา (อำเภอเมือง) และโรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ (อำเภอปักธงชัย) รายละเอียดข่าว
16 ธ.ค. 62 วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 รอบ 6 จำนวน 645 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ 2-3 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
25 พ.ย. 62 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
09 พ.ย. 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการการศึกษา พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และนางสุนี จึงวิโรจน์ กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและการจัดเสวนา โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดข่าว
04 ต.ค. 62 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 104 ราย โดยมี นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชสีมาจารย์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
04 ต.ค. 62 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ จัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
30 ก.ย. 62 วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อวางแผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
02 ก.ย. 62 วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย รร.อัสสัมชัญนครราชสีมา (อ.เมือง) รร.อนุบาลแสนสนุก (อ.โชคชัย) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอครบุรี (อ.ครบุรี) ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง (อ.เมือง) และ รร.พงษ์ศิริวิทยา (อ.ด่านขุนทด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดข่าว
31 ส.ค. 62 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการประชุมโครงการ “คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ จังหวัดนครราชสีมา” โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาเวมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการกำหนดวิทยฐานะ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดข่าว

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ