สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวจากหน่วยงานอื่น

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียดข่าว
25 พ.ค. 65 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ รายละเอียดข่าว
04 มี.ค. 65 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา และดัชนีทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 รายละเอียดข่าว
10 ก.พ. 65 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียดข่าว
20 ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดข่าว
18 ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2564 และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ รายละเอียดข่าว
18 ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารสนเทศด้านการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รายละเอียดข่าว
10 ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564 รายละเอียดข่าว
27 ธ.ค. 64 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี รายละเอียดข่าว

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

ตรวจสอบภายใน

  ทบทวนกฏบัตรตรวจสอบภายใน ศธจ.นม. ประจำปีงบประมาณ 2567
  กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.นม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ