สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ หัวข้อข่าว รายละเอียดข่าว
22 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
20 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารหอพัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
07 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และอาคารหอพัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
03 มี.ค. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ รายละเอียดข่าว
28 ก.พ. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดข่าว
08 ก.พ. 66 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ รายละเอียดข่าว
19 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
05 ม.ค. 66 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
28 ธ.ค. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
14 ธ.ค. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดข่าว
09 ธ.ค. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดข่าว
21 ต.ค. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 รายละเอียดข่าว
30 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
19 ก.ย. 65 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดข่าว
17 มี.ค. 65 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข่าว
17 มี.ค. 65 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการสอบครูผู้ช่วยภาค ค รายละเอียดข่าว
09 มี.ค. 65 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา และกระดาษไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข่าว
21 ก.พ. 65 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร จำนวน 5 รายการ รายละเอียดข่าว
21 ม.ค. 65 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข่าว
20 ม.ค. 65 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ รายละเอียดข่าว
29 ธ.ค. 64 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก 2 คันรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข่าว
15 ต.ค. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 รายละเอียดข่าว
30 ก.ย. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 รายละเอียดข่าว
29 ก.ย. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข่าว
29 ก.ย. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดข่าว
27 ก.ย. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง รายละเอียดข่าว
23 ก.ย. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน 14 คัน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเจาะจง รายละเอียดข่าว
07 ก.ย. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
03 ก.ย. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
31 ส.ค. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 รายละเอียดข่าว
20 ส.ค. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
16 ก.ค. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 รายละเอียดข่าว
30 มิ.ย. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 รายละเอียดข่าว
31 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 รายละเอียดข่าว
20 พ.ค. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
07 พ.ค. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสำนักงานศึกษาธิการ อาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษาภาค 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว
07 พ.ค. 64 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 02/64 (จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า) รายละเอียดข่าว
07 พ.ค. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 รายละเอียดข่าว
01 พ.ค. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 รายละเอียดข่าว
16 เม.ย. 64 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดข่าว
31 มี.ค. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 รายละเอียดข่าว
28 ก.พ. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดข่าว
31 ม.ค. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดข่าว
31 ธ.ค. 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดข่าว
30 พ.ย. 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดข่าว
31 ต.ค. 63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดข่าว
31 ส.ค. 63 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
26 ส.ค. 63 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
18 ส.ค. 63 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดข่าว
01 พ.ค. 63 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าค่าเช่ายานพาหนะรถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดข่าว

ผู้บริหารระดับสูง

นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายสุภชัย  จันปุ่ม
ศึกษาธิการภาค 13

นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ประวัติและผลงาน

นางสาวกมลวรรณ  กลั่นเกลี้ยง
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นางญาณี  อาจหาญ
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

นายพิทักษ์  กาวีวน
รองศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
  คุรุสภาจังหวัดนครราชสีมา

แบบฟอร์มและคู่มือ

  แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ ศธจ.นม.
  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ลิงก์กิจกรรม

  แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
  อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

Nakhonratchasima Province Education Office

เลขที่ 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 136
อีเมล : nmapeo@sueksa.go.th
ผู้ดูแลระบบ : นายฉัตรชัย  สุขสืบมา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ